پست های برچسب: ام‌.اس

02.27.2013

قیمت داروی سرطان و ام‌.اس درایران به ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان رسید

رادیوفرانسه: یک مقام عالی رتبه در زمینه بهداشت و دارو در ایران نسبت به افزایش قیمت دارو و عدم توجه دولت به این مسیله اظهار نگرانی کرد. رئیس انجمن اقتصاد دارو ایران گفت: قیمت داروی ضد سرطان به هر آمپول ۴ میلیون تومان رسیده و برای بیماری که باید ۴ بار در ماه تزریق کند. […]

Free Blog Themes and Blog Templates