پست های برچسب: بازداشت‌های شبانه

12.21.2018

ادامه اعتراضات کارگران خوزستان با وجود بازداشت‌های شبانه

ایران وایر: در تازه ترین اتفاق مرتبط با کارگران اعتصاب کننده «شرکت نیشکر هفت تپه»، دادگستری شوش با ارسال پیامکی به ۱۸ نفر از کارگران بازداشت شده این شرکت که در هفته‌های گذشته با قرار کفالت یا وثیقه آزاد شده بودند، اعلام کرده است قرار نهایی در مورد آن ها صادر شده و باید به [...]

Free Blog Themes and Blog Templates