پست های برچسب: جنگل‌های بلوط

08.31.2016

خشکسالی و آفت سوسک چوبخوار، بلای جان جنگل‌های استان فارس: ٧٥‌درصد از جنگل‌های بلوط فارس خشکید

شهروند: مدیرکل منابع طبیعی استان فارس:‌ از سال ۹۱ حدود ۲۶‌هزار هکتار از جنگل‌های دشت برم از ٥‌درصد تا ۸۵‌درصد آلوده شدند شهروند| ٧٥‌درصد بزرگترین دشت بلوط ایران خشکیده و از بین رفته است. حالا چند سال می‌شود که کارشناسان محیط‌زیست درباره خشکسالی جنگل‌های بلوط استان فارس هشدار می‌دهند و حالا اینطور که پیداست، نه […]

Free Blog Themes and Blog Templates