پست های برچسب: نژادپرستی

05.12.2013

اظهارات نژاد پرستانه علی‌ خامنه‌ای علیه اروپا‌هایی ها وآمریکایی ها

Free Blog Themes and Blog Templates