پست های برچسب: پاریس

01.7.2015

دست کم ۱۲ کشته در حمله به دفتر هفته‌نامه فرانسوی در پاریس

رادیوفردا: برپایه گزارش‌های منتشر شده، روز چهارشنبه، در حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس دست کم ۱۲نفر کشته شدند. دو نفر از کشته‌شدگان پلیس هستند. یکی از سردبیران و سه کارتونیست این هفته‌نامه در میان کشته‌ها هستند. ​​ این هفته‌نامه طنز سال ۲۰۱۱ پس از انتشار کاریکاتوری درباره پیامبر اسلام به آتش کشیده […]

Free Blog Themes and Blog Templates