پست های برچسب: احسن ناهید

11.24.2019

آن برانکارد را می‌بینید؟ او و شهریار، فرزندان من بودند.

رادیوزمانه: منیره ناهید (دایکه مونیره) یکی دیگر از مادران مقاومتْ زندگی را وداع گفت. او مادر دو تن از مبارزین سیاسی کرد «احسن ناهید» و «شهریار ناهید» بود که با فرمان حاکم شرع وقتْ صادق خلخالی در محوطه‌ی فرودگاه سنندج تیرباران شدند. خلخالی در مقام یکی از جلادان کردستان (به سیاق مصطفی چمران و گروه […]

Free Blog Themes and Blog Templates