پست های برچسب: ارمنیان

04.25.2014

به یاد قتل عام گسترده ارمنیان بدست تورک های عثمانی

کورش زعیم: نسل‌کشی ارمنیان
فرتور عثمانیان با سرهای بریده ارمنیان
نوشتار زیر: برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 70، اسفند 1390، 10-11
عبدالله مرادعلی بیگی
نود و شش سال پیش در جریان جنگ نخست، حکومت عثمانی کمابیش 2 میلیون تن از ارمنیان ساکن آناتولی را که امپراتوری عثمانی سرزمین آنان را تصرف کرده بود، از خانه‌های نیاکانی خود بیرون و [...]

Free Blog Themes and Blog Templates