پست های برچسب: استعمار

09.10.2020

سایمون واتکینز : چین در نظر دارد ایران را به یکی از مراکز بزرگ اطلاعاتی و جاسوسی جهان تبدیل کند

رادیوفردانسه: سایمون واتکینز، خبرنگار انگلیسی که برای اولین بار جزئیات قرارداد بیست و پنج سالۀ ایران و چین را برملا کرد، در مطلبی جدید نوشته است که چین قصد دارد در پایان اجرای این قرارداد ایران را به یک مرکز بزرگ جاسوسی و کنترل و مراقبت دهها میلیون ایرانی تبدیل کند. سایمون واتکینز که گفته […]

04.10.2015

صادق هدایت نامه به نورایی ٢٠ تیر ١٣٢٧

منبع میل ارسالی از همان اول می دانستم که آخوند و دربار و هژیر و قوام و هر قرمساق که بیاید یا برود همه دست به یکی هستند و فقط گوششان به گرامافون و صدای ” استاد” است. ظاهرا سر مردم را شیره می مالند و به خیال خودشان رول اجتماعی و سیاسی بازی می […]

07.20.2013

“چرا جمهوری اسلامی را نباید برانداخت؟”

بی‌بی‌سی: جستار پیش رو ستایشی است از رویه‌ اصلاح‌گری، تغییرات معین و اثباتی در برابر تغییرات بنیان‌کن، اهداف کلی و انتزاعی جنبش هایی که بر براندازی نظام مستقر ختم می شوند. جنبش‌های برانداز تقریبا همیشه با شکست همراه بوده‌اند و اصلاح‌گری در صورت‌های گوناگون آن قرین توفیق، و یا دست کم شکستش فاجعه‌ای به همراه […]

Free Blog Themes and Blog Templates