پست های برچسب: الیاس نادران

02.4.2017

الیاس نادران٬ نماینده سابق مجلس: دولت قرار است حقوق‌های نجومی مدیران محکوم را بازپرداخت کند

دیگربان: الیاس نادران٬ نماینده سابق مجلس گفته «دولتی که مدیرانش رانت خواری را جزو حقوق حقه خود می‌دانند چگونه با فساد مبارزه می کنند.» نادران افزوده «وزرای هزار میلیاردی در دولت هستند٬ این‌ها با عرق جبین و کارگری٬ پول در نیاوردند چون رانت را مباح می‌دانستند.» وی اضافه کرده «اگر دولت اجازه دهد واقعیت صورت‌های […]

Free Blog Themes and Blog Templates