پست های برچسب: امتیاز

04.8.2015

رئیس «سیا» امتیازهایی که تهران داده، شگفت‌زده است: انتقادات از تفاهم اتمی را «متظاهرانه» نامید

رادیوفردا: جان برنان، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، «سیا»، ضمن حمایت از تفاهم سیاسی لوزان در مورد برنامه اتمی ایران، برخی از انتقادات علیه آن را «ناشی از تظاهر» نامید و گفت از امتیازهایی که تهران داده، شگفت‌زده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای برنان در نخستین اظهار نظری که در مورد تفاهم لوزان ابراز کرده [...]

Free Blog Themes and Blog Templates