پست های برچسب: انتقال زندانیان

10.23.2020

خالی کردن اوین برای دستگیری‌های گسترده”؛ علت انتقال زندانیان

دویچه‌وله: در روزهای اخیر نسرین ستوده و چهار زندانی دیگر از اوین به قرچک منتقل شدند. شیرین عبادی و یک وکیل دادگستری در تهران علت اصلی این انتقال‌ها را “خالی کردن اوین برای پیش‌بینی شورش‌های احتمالی در آینده” می‌دانند. پس از انتقال نسرین ستوده، وکیل زندانی از زندان اوین به قرچک ورامین حداقل سه زن […]

Free Blog Themes and Blog Templates