پست های برچسب: ایسکانیوز

04.8.2015

«مدیرعامل ایسکانیوز برکنار شد»

دیگربان: علی قربانی٬ مدیرعامل ایسکانیوز خبرگزاری منتسب به دانشگاه آزاد از سوی رئیس این دانشگاه برکنار شد. گفته می‌شود علت برکناری قربانی پناهنده شدن یکی از خبرنگاران این خبرگزاری بوده است.

Free Blog Themes and Blog Templates