پست های برچسب: باند تبهکار

07.30.2019

ادعای نویسنده روزنامه كارگزاران علیه دبیركلش!

خُسن آقا: عجب باند تبهکاری هستند این جماعت بهار نیوز: گروه سیاسی: بیژن اشتری- نویسنده و مترجم روزنامه سازندگی (وابسته به حزب كارگزاران) در نقدی بر موضع دبیر كل همین حزب (كرباسچی) علیه محمدعلی نجفی (عضو سابق این حزب كه اخیرا همسر دوم خود را با شلیك گلوله به قتل رساند)، ادعایی سنگین علیه كرباسچی […]

Free Blog Themes and Blog Templates