پست های برچسب: بانک پارسیان

01.9.2013

تلاش برای تصاحب بانک پارسیان توسط بزرگترین رانت خوار تاریخ ایران

هاشمی نامه: نفوذ و حمایت از بابک زنجانی آن قدر در سطح بالایی اعمال می شود که باوجود رد صلاحیت وی برای تصاحب بانک پارسیان، مجددا این صلاحیت تایید شده است.ثروت بابک زنجانی در آغاز دولت احمدی نژاد در حد ده ها ملیون تومان بود، اما اکنون به ده ها هزار میلیارد تومان بالغ می [...]

Free Blog Themes and Blog Templates