پست های برچسب: تحلیل

02.18.2023

سقوط

محسن رنانی: چکیده: سقوط هر شرکت، سازمان یا ساختار سیاسی و اجتماعی چهار مرحله دارد؛ وقتی مرحله چهارم رخ دهد «رخداد سقوط» پایان می یابد. جمهوری اسلامی سه مرحله اول سقوط را طی کرده است، نمی‌دانم تا کی و تا چه حد می‌تواند، با مقاومت، خشونت و امنیتی کردن جامعه، مانع تحقق مرحله چهارم شود؛ […]

03.21.2022

ایران؛ بزرگترین مانع برقراری ثبات و استقرار در عراق

خبرگزاری اناتولی: حکومت ایران طی دو دهه اخیر با اقدامات مختلف خود حاکمیت ملی و منافع مردم عراق در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و غیره را نقض کرده و بزرگترین مانع برقراری ثبات و استقرار در این کشور بوده است. استانبول/ توران آک دمیر‌/ خبرگزاری آناتولی از دیدگاه بسیاری از نهادهای بین‌المللی و کارشناسان ایرانی، […]

08.15.2013

تدلیس، اصلاح طلبان و سکوت بی شرمانه تغییر خواهان

دفتر سودا: اساسا موضوع این نیست که چرا مسیر بازگشت اصلاح طلبان به شیوه کارهای خاتمی در رای دادن در انتخابات مجلس یا هاشمی رفسنجانی که این انتخابات را دموکرات ترین انتخابات دانسته یا سخنان عباس عبدی و یا تدلیس سعید حجاریان و یا سخنان امروز محمد علی نجفی که از فتنه تبری جسته ، […]

Free Blog Themes and Blog Templates