پست های برچسب: ترکمنچایی

08.13.2018

کنوانسیون دریای خزر: تقسیم عادلانه خزر یا “ترکمنچایی” دیگر؟

دویچه‌وله: کنوانسیون رژیم حقوقی خزر بعد از دو دهه امضاء شد. با امضاء این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان فراهم شده است. بر سر ممنوعیت حضور کشتی‌های خارجی و صدور نفت و گاز خزر نیز توافق شد. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه (۲۱ مرداد/۱۲ اوت) […]

Free Blog Themes and Blog Templates