پست های برچسب: تصویر تهران

07.14.2017

تصویر تهران در جهان، پرسشی دردناک

رادیوفردا: فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی) تاریخ تمدن انسانی با نام شهرهای بلندآوازه گره خورده است. بابل، آتن، اسکندریه، رم، قسطنطنیه، بغداد، سمرقند، اصفهان و غیره طی قرون گذشته در مناطق پیرامون خود و یا حتی در بخش وسیعی از جهان می‌درخشیدند و هنرمندان و صنعتگران و بازرگانان و جویندگان نام و قدرت و ثروت را […]

Free Blog Themes and Blog Templates