پست های برچسب: تولید

10.4.2013

کاهش 36 درصدی تولید خودرو در نیمه نخست 92

شفاف: تولید انواع خودرو در کشور در شش ماه نخست 1392 با کاهش 36.5 درصدی به 291 هزار و 638 دستگاه رسید. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور امسال نیز تولید انواع خودرو در کشور با افزایش 19.6 درصدی به 64 هزار و 316 دستگاه رسید. تولید خودروهای سواری در شش ماهه […]

Free Blog Themes and Blog Templates