پست های برچسب: تولید ناخالص

12.31.2021

داستان اقتصاد “یک تریلیون دلاری” ایران

دویچه‌وله: خبرگزاری فارس با استناد به آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول، ایران را بزرگترین اقتصاد منطقه و جلوتر از عربستان و ترکیه معرفی کرده است. الگوی محاسبات صندوق چیست و فارس چه واقعیتی را نادیده گرفته است؟ خبرگزاری فارس با استناد به آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول. ایران را بزرگترین اقتصاد منطقه خوانده است. فارس […]

Free Blog Themes and Blog Templates