پست های برچسب: جغرافیا

06.3.2017

خالی بندی مقام عظمای جغرافیای ایران: گردشگری ایران، جاذبه‌های بی‌بدیل

روزنامه دنیای اقتصاد پرویز کردوانی ایران، از نظر جاذبه توریستی رتبه دوم را دارد و از این نظر بعد از آمریکا قرار دارد. من به تمام دنیا سفر کرده‌ام و فقط به آمریکای جنوبی نرفته ام. اشتباه می کنند که می گویند ایران رتبه دهم جاذبه‌های گردشگری است و از نظر گردشگری طبیعی رتبه پنجم […]

Free Blog Themes and Blog Templates