پست های برچسب: حزب ندای ایرانیان

08.23.2015

صادق خرازی از ریاست شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان استعفا کرد

بی‌بی‌سی: آقای خرازی در نامه خود به اعضای حزب، از این که باعث “محنت و سختی و فشار” بر آنها شده، عذرخواهی کرده است صادق خرازی از ریاست شواری مرکزی حزب تازه‌ تاسیس ندای ایرانیان استعفا کرده است. به گفته حسن یونسی، سخنگوی حزب ندای ایرانیان، آقای خرازی این تصمیم خود را در جلسه روز […]

Free Blog Themes and Blog Templates