پست های برچسب: حمله

01.25.2013

وزیر امنیت داخلی آمریکا نسبت به وقوع یک حمله گسترده سایبری هشدار داد

رادیوفردا: وزیر امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه نسبت به یک حمله قریب الوقوع و گسترده‌ی سایبری هشدار داد.
جانت ناپولیتانو این حمله را، «یازده سپتامبر مجازی» نامید که ابعاد آن می‌تواند مانند توفان سندی بسیار مخرب باشد.
او همچنین گفت که زیرساخت های حیاتی ِ آمریکا از جمله آب، برق و گاز در معرض خطر این حمله [...]

Free Blog Themes and Blog Templates