پست های برچسب: حیدر سید مصطفی

03.28.2017

آلمان یک مأمور اطلاعاتی سپاه پاسداران را به زندان محکوم کرد

رادیوفرانسه: دستگاه قضایی آلمان یک پاکستانی را به اتهام جاسوسی به سود اطلاعات سپاه پاسداران ایران به زندان محکوم کرد. دستگاه قضایی آلمان یک پاکستانی را به اتهام جاسوسی به سود اطلاعات سپاه پاسداران ایران به زندان محکوم کرد. سخنگوی دادگاه برلین اظهار داشت که یک پاکستانی ٣١ ساله به نام حیدر سید مصطفی به […]

Free Blog Themes and Blog Templates