پست های برچسب: رضا ضراب

12.19.2013

ردپای بابک زنجانی در فساد مالی اخیر مقامات ترکیه‌ای / آیا مقامات دولت ترکیه از بابک رشوه گرفته اند؟

شبکه ایران: در یکی از پرونده‌هایی که در آن رضا ضراب تاجر ایرانی دستگیر شده در پرونده فساد مالی روز گذشته در ترکیه حضور دارد، پای شرکت سورینت بابک زنجانی به میان آمده است. در یکی از پرونده هایی که روزنامه حریت ترکیه به آن پرداخته رضا ضراب به هولدینگ سورینت بابک زنجانی ارتباط داده شده […]

Free Blog Themes and Blog Templates