پست های برچسب: زهرا تخشید

11.11.2018

زهرا تخشید نوه آیت‌ الله یزدی در نیویورک

گویانیوز: روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا… یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».
به گزارش روزنامه آرمان، این عکس و کپشن آن [...]

Free Blog Themes and Blog Templates