پست های برچسب: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

08.1.2014

متولی و مسئول پارازیت در کشور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است

عصرایران: این که در این ماجرا حق با کیست نه موضوع بحث حاضر است و نه در حوزه تخصص نویسنده این نوشتار. مهم این است که سرانجام مسؤول ماجرای پارازیت در کشور ، رسماً رخ نمایان کرد و الّا اگر این سازمان، متولی پارازیت در کشور نبود، نیازی نبود از بین این همه سازمان ، […]

Free Blog Themes and Blog Templates