پست های برچسب: سید علی مقدم

10.30.2016

چه کسی از دفتر خامنه ای در پرونده قاری قرآن دخالت کرد؟

سید علی مقدم ایران وایر: «یک جزوه صبح به صبح روی میز آقا [آیت الله علی خامنه ای] می گذارند که این خودش یک دریچه بزرگی است به سوی همه مردم.» این را حجت الاسلام «احمد مروی» می گوید و اضافه می کند: «]این جزوه را[ هر روز [معاون] ارتباط مردمی خدمت آقا تقدیم می […]

Free Blog Themes and Blog Templates