پست های برچسب: صادرات آب

07.5.2018

شایعه انتقال آب به عراق؛ کارشناسان خوزستانی چه می‌گویند؟

ایران وایر: با یک محاسبه ساده؛ حجم آب منتقل شده در قیاس با میزان آب مورد نیاز مردم ساکن منطقه که درگیر کمبودند و میزان آبی که مصرف می شود، به لحاظ اعداد و ارقام ناهمخوانی دارد. موضوع انتقال آب ایران به عراق درگیر روایت های متفاوتی است. در حالی که برخی مسوولان دولتی این […]

Free Blog Themes and Blog Templates