پست های برچسب: صنعت

10.12.2015

اولین آثار کمپین “نه به خودروی بی کیفیت” : حرکت به سمت تولید مشترک با خودروسازان خارجی/ مافیا اجازه می دهد؟!

عصرایران: سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال (مانند پراید در سایپا و پژو 405 در ایران خودرو) ، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای […]

Free Blog Themes and Blog Templates