پست های برچسب: طرح شفافیت

08.25.2019

دوفوریت طرح شفافیت آرا در مجلس شورای اسلامی رد شد

خُسن آقا: دم اسهال طلب ها گرم! رادیوفردا: مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه خود با دو فوریت طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، معروف به طرح شفافیت آرا، مخالفت کرد. دوفوریت این طرح با ۱۰۳ رأی مخالف، ۶۹ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع رد شد. نمایندگان مجلس همچنین به یک فوریت این طرح […]

Free Blog Themes and Blog Templates