پست های برچسب: عباد

08.12.2013

وزیر تعاون، کار و رفاه حسن روحانی کیست؟ علی ربیعی؛ شکنجه گری که با وضو وارد اتاق بازجویی می شد!

نُتَک: چندی پیش حسن روحانی لیست وزرای کابینه ی خویش را منتشر کرد که با اعتراض گسترده افکار عمومی همراه شد. در توجیه حضور افرادی جنایتکار با سوابقی تیره و تار در کابینه ی حسن روحانی، بسیاری از مدافعان شیاد جمهوری اسلامی، از جمله اصلاحطلبان حکومتی، این امر را ناشی از فشار نیروهای افراطی عنوان […]

Free Blog Themes and Blog Templates