پست های برچسب: عفت مرعشی

09.5.2015

محسنی‌اژه‌ای نامه همسر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دادستان تهران ارجاع داد

رادیوفردا: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه، روز شنبه ۱۴ شهریورماه نامه عفت مرعشی، همسر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دادستان تهران ارجاع داد تا چنانچه این نامه «مشحون به توهین و افترا باشد اقدام مقتضی» به عمل آورد. به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نامه خود خطاب به […]

Free Blog Themes and Blog Templates