پست های برچسب: علی معلم

05.26.2016

پاسخ علی معلم به اخراج‌ها و باندبازی‌ها: شایستگی افراد را «من» تشخیص می‌دهم

کلمه: چکیده :معلم در مقابل خبرنگار پاسخ هایی سربالا و مبهم می دهد. او به برخی از سوالات اصلا پاسخی نداده و ادعا می کند که سوال مبهم است. وقتی از او در مورد کنار گذاشتن افراد با تجربه و جانشینی افراد بدون تجربه و تخصص پرسیده می شود. می‌گوید سوالات منطقی نیست دروغ است. […]

Free Blog Themes and Blog Templates