پست های برچسب: فاطمه مقصودی

04.22.2022

این هم از دستگل های شورای نگهبان: جزئیات ماجرای دستگیری برادر نماینده بروجرد

فرارو: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حمیدرضا مقصودی به‌اتهام فروش مال غیر به پنج سال حبس قطعی محکوم شده است. البته در واقع حکم او دو سال قبل صادر شده بود و از چهار ماه قبل هم ماموران در تعقیب برادر نماینده بروجرد بوده اند تا او را بازداشت کنند. اما به علت متواری بودن متهم، […]

Free Blog Themes and Blog Templates