پست های برچسب: فتوشاپ

08.1.2013

ساحل گردی کروبی و دروغ پردازان ناشی جمهوری اسلامی

مجتبی واحدی: پس از آنکه خانواده مهدی کروبی اعلام کردند او در شرایط نامساعد جسمی به سر می برد ودر طی یک هفته ، دوبار به بیمارستان منتقل شده ، یکی از سایت های حکومتی عکسی را منتشر کرد تا ثابت کند مهدی کروبی نه در مراکز درمانی بلکه در سفر تفریحی در کنار دریا […]

Free Blog Themes and Blog Templates