پست های برچسب: فرخ فروزان

09.2.2018

بازداشت سومین وکیل دادگستری در مدت دو روز

رادیوفردا: هدی عمید سال ۹۴ مطالبی را در حمایت از کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» با هدف افزایش نمایندگان زن در مجلس نوشته بود براساس گزارش‌ها یک روز پس از بازداشت پیام درفشان و فرخ فروزان، دو وکیل دادگستری، هدی عمید، دیگر وکیل دادگستری نیز بازداشت شده‌ است. توئیتر کمپین حقوق بشر در ایران و […]

Free Blog Themes and Blog Templates