پست های برچسب: فرمان مهاجرتی

03.30.2017

اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ به مدت نامعلوم متوقف شد

بی‌بی‌سی: قاضی واتسون اجرای فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری را به مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد قاضی یک دادگاه فدرال فرمان رئیس جمهوری آمریکا برای ممنوعیت ورود شهروندان چند کشور مسلمان به این کشور را به مدت نامعلوم به حالت تعلیق درآورده است. دریک واتسون، قاضی شعبه دادگاه فدرال در ایالت هاوایی، با درخواست دادستان […]

Free Blog Themes and Blog Templates