پست های برچسب: قطع سراسری اینترنت

01.28.2020

سعید رضا عاملی یکی از ‘معماران’ قطع سراسری اینترنت در ایران در لندن چه دارد؟

بی‌بی‌سی: سعید رضا عاملی در گذشته در بریتانیا زندگی و تحصیل کرده است اسناد رسمی در بریتانیا از منافع مالی سعید رضا عاملی رنانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، در آن کشور تصویر تازه‌ای ارائه می‌کند. اسنادی که به دست بی بی سی فارسی رسیده نشان می‌دهد که این مقام ایرانی — که از […]

Free Blog Themes and Blog Templates