پست های برچسب: كارگری

04.30.2013

وزارت كشور مجوز راهپیمایی روز كارگر را صادر نکرد

رادیوفرانسه: معاونت سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، به دو درخواست کتبی برای صدور مجوز راهپیمایی روز کارگر که قرار بود ۱۱ اردیبهشت (اول مه)، برگزار شود، پاسخی نداد. خبرگزاری کارگران ایران، یک روز پیش از ۱۱ اردیبهشت (اول مه)، روز کارگر، خبری را مبنی بر سکوت وزارت کشور نسبت به این روز منتشر کرده […]

Free Blog Themes and Blog Templates