پست های برچسب: مازیار ابراهیمی

08.20.2019

مازیار ابراهیمی خطاب به ربیعی: با مسخره کردن از ما دلجویی کردید!؟

استان وایر: «مازیار ابراهیمی» از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته ای که تحت فشار و شکنجه ناچار به پذیرش سناریوی تحمیل شده از سوی وزارت اطلاعات و اعتراف به رهبری عملیات از میان برداشتن دانشمندان هسته ای در برابر دوربین صدا و سیما شد به صحبت های علی ربیعی؛ سخنگوی دولت ایران واکنش نشان داد.
علی [...]

Free Blog Themes and Blog Templates