پست های برچسب: ماهان صدارت

12.10.2022

با وجود رضایت شاکی، حکم اعدام «ماهان صدارت» به اجرای احکام ارسال شده است

صدای آمریکا: ماهان صدارت ۲۴ ساله از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده و با وجود رضایت شاکی، حکم او برای اجرا ارسال شده است. براساس اطلاعات رسیده به صدای آمریکا، «ماهان صدارت» یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر که به اعدام محکوم شده، به انفرادی منتقل شده است. ماهان صدارت متولد ۱۳۷۸ است و […]

Free Blog Themes and Blog Templates