پست های برچسب: محمدباقر نمازی

09.22.2015

«دیلی بیست» حلقه سری رابط بین نایاک و جمهوری اسلامی را افشا کرد

گویانیوز: وب‌سایت خبری «دیلی بیست» با انتشار مقاله‌ای “حلقه رابط پنهان بین جمهوری اسلامی و گروه شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) که به لابی گری برای جمهوری اسلامی متهم است” را افشا کرده خبرگزاری ایرانشهر – در این مقاله که زیر عنوان «خانواده‌ای در سایه، پشت پرده لابی ایران در آمریکا» به رشته تحریر در […]

Free Blog Themes and Blog Templates