پست های برچسب: محمد رسول اف

09.20.2013

پاریس ، به امید دیدار ساخته محمد رسول اف

09.20.2013

توقیف وسایل شخصی و احضار محمد رسول اف در بدو ورود به کشور

کلمه: چکیده :عصر روز پنج شنبه ٢٨ شهریورماه، محمد رسول اُف، کارگردان ایرانى و برنده جوایز جشنواره هاى کن و تلورید، دقایقى پس از بازگشت به ایران، احضار و پاسپورت، مدارک هویتى و لپ تاپ شخصى اش توقیف شد… محمد رسول اف در بدو ورود به ایران احضار و وسایل شخصی اش توقیف شد. به […]

Free Blog Themes and Blog Templates