پست های برچسب: محمد عزیزی

07.13.2019

بازداشت نماینده مجلس به اتهام فساد اقتصادی و آزادی او با «قول شرف»

رادیوفردا: به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نماینده مجلس به اتهام «فساد اقتصادی» به مدت چند ساعت بازداشت شده و با وجود وثیقه اولیه پنج میلیارد تومانی، در نهایت با قرار التزام به حضور «با قول شرف» آزاد شده است. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه ۲۲ تیر در نامه‌ای […]

Free Blog Themes and Blog Templates