پست های برچسب: محمد موسوی بجنوردی

12.15.2014

محمد موسوی بجنوردی٬ پدر همسر حسن خمینی: بهائیان هیچ حقی ندارند و نباید هم داشته باشند

دیگربان: محمد موسوی بجنوردی گفته اعدام‌های دهه ۶۰ به دستور روح‌الله خمینی نبوده٬ بهائیان در ایران حقوق شهروندی ندارند و نبایند داشته باشند و آقای خمینی مخالف شعار حذف «مرگ بر آمریکا» بوده است. آقای موسوی بجنوردی افزوده بنیانگذار جمهوری اسلامی سال ۱۳۶۷ دستور داده بود با آن‌دسته از اعضای مجاهدین خلق که با حمله […]

Free Blog Themes and Blog Templates