پست های برچسب: نقض حقوق شهروندی

08.13.2019

سه نقض عجیب و بی‌سابقه حقوق شهروندان ایران در ماه‌های اخیر

ایران وایر: نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر، صریح و حتی در قیاس با چهل ساله گذشته، کم سابقه شده است.
حسن روحانی، رییس جمهور اسلامی ایران که مسئول اجرای قانون اساسی نه تنها در این باره هشداری به نهادی متخلف و قانون‌شکن نمی‌دهد که خود فردی است که به طور [...]

Free Blog Themes and Blog Templates