پست های برچسب: نهی از منکر

09.4.2019

ضرب و شتم طلبه زن در همدان

استان‌وایر: یک طلبه زن در همدان که قصد نهی از منکر داشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. گزارش شده که فاطمه السادات حسینی، طلبه سطح دو مدرسه علمیه «الزهرا» همدان در یکی از پارک‌های شهر هنگام «عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، مورد ضرب و شتم قرار گرفت.» مدیر این […]

09.19.2015

نهی از منکر: افزایش فشار بر وزارت ارشاد

رادیوفردا: توسط علی اصغر رمضانپور مهدی امینی معاون تشکل‌های مردمی ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر گفته کار جذب و سازماندهی گروه‌های ۱۰ نفره امر به معروف و نهی از منکر برای تذکر زبانی آغاز شده است. از زمان تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مقاومت و […]

Free Blog Themes and Blog Templates