پست های برچسب: هیئت مرگ

08.12.2016

گزارش کذب اعضای هیأت کشتار ۶۷ به آیت‌الله منتظری

ایرج مصداقی: آیت‌الله منتظری در نوار منتشر شده آن‌چه در زندان‌های کشور در جریان کشتار ۶۷ گذشته را «بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی از اول انقلاب» خوانده و تأکید می‌کند نام اعضای هیأت «در آینده و در تاریخ جزو جنایتکاران نوشته خواهد شد».
اعضای هیئت در این دیدار به منظور فریب ایت‌الله منتظری به [...]

08.12.2016

متن نوشتاری سخنان آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های ۶۷

میلیون: غبارزدایی از آینه‌ها

همه موبدان سرفگنده نگون
پر از هول دل دیدگان پر ز خون
از آن نامداران بسیار هوش
یکی بود بینادل و تیزگوش
خردمند و بیدار و زیرک بنام
کزان موبدان او زدی پیش گام
دلش تنگتر گشت و ناباک شد
گشاده زبان پیش ضحاک شد
بدو گفت پردخته کن سر ز باد
که جز مرگ را کَس ز مادر نزاد
فردوسی
دوشنبه ۲۴ [...]

Free Blog Themes and Blog Templates