پست های برچسب: پادگان فروشی

04.26.2017

پادگان فروشی ارتش ایران برای تامین معیشت پرسنل

من و تو: جانشین فرمانده کل ارتش ایران گفته برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی پرسنل شورای عالی تامین معیشت ارتش تشکیل شده. پوردستان می‌گوید به علت نبود بودجه بسیاری از پروژه‌های ارتش خوابیده. چند صد میلیارد تومان پول ارتش نزد پیمانکاران است. بانک حکمت ایرانیان توان بازپس‌گیری ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری کارکنان ارتش […]

Free Blog Themes and Blog Templates