پست های برچسب: چهارشنبه سوری

03.4.2013

مخالفت پلیس ایران با ‘هر گونه تجمع’ در چهارشنبه سوری

بی‌بی‌سی: اسماعیل احمدی مقدم هشدار داده که پلیس با افرادی که در چهارشنبه سوری اقدام به “اوباشگری” کنند برخورد خواهد کرد
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران با تاکید بر مخالفت پلیس با “هر گونه تجمعی” در شب چهارشنبه سوری گفت که این مخالفت، شامل تجمعات “هماهنگ شده و غیر آن” می شود.
آقای احمدی مقدم [...]

Free Blog Themes and Blog Templates